فروردین ۱۹

شعر: کشاکش تفنگ های معصوم، برای کشتن کودکان ظالم

تفنگ های معصوم،کشتن کودکان مظلوم - یاسین رحمانی

کشاکش تفنگ های معصوم
برای کشتن کودکان ظالم.
منصفانه است.
نان و شرابتان را میل فرمایید.

#یاسین_رحمانی

 

شعر پیشنهادی: فقر – خدایا پس کجایی؟ بیا بر ما نگاهی کن…

پی نوشت:

نظریات جامعه‌شناسی جنگ

از گذشته‌های دور ریشه‌یابی و بیان علل و عوامل پدیده جنگ از موضوعات مورد توجه علما و فلاسفه جوامع بشری بوده است. علمای علوم مختلف درصدد تبیین ماهیت جنگ‌ها بر اساس دانسته‌های خود بوده‌اند و هر کس به نوعی و تا حدی توانسته این علل و عوامل را شناسایی کند. رویکردهای مختلف اقتصادی، روان‌شناختی، سیاسی، حقوقی، زیست‌شناختی و جامعه‌شناختی. همه این دیدگاه‌ها دارای اهمیت‌اند؛ چون جنگ پدیده فوق‌العاده پیچیده و منحصر به یک عامل و یک علت نیست و به‌وسیله یک نظریه یا از یک دیدگاه خاص نمی‌توان به کل وجودی آن پی برد.

همه نظریات جامعه‌شناختی در مورد جنگ یک اصل مشترک دارند و آن اینکه جنگ را یک پدیده طبیعی زندگی انسان‌ها در نظر می‌گیرند. اما این نظریات از لحاظ نحوه پیش‌بینی آینده با دیگران فرق می‌کنند. نظریات جامعه‌شناختی در مورد جنگ در دو دسته‌ قابل تقسیم‌اند:

۱٫ نظریات خوش‌بینانه؛ این نظریات عقیده دارند جنگ زاده ساختار اجتماعی است و باید امیدوار بود و پیش‌بینی کرد که روزی این ساختار دگرگون شود مثل سن سیمون، اگوست کنت، هربرت اسپنسر. از دیدگاه این نظریه‌پردازان مسایل گوناگون جامعه بشری از جمله جنگ معلول دگرگونی‌های ساختاری است.

۲٫ نظریات بدبینانه؛ که معتقدند جنگ پدیده‌ای است ابدی و غالباً مفید مثل ایزوله، کمپلویچ و ژرژ سورل. در نظریات بدبینانه که از نظریات اجتماعی مارکسیست‌ها ناشی می‌گردد، جنگ ابدی فقرا علیه ثروتمندان وجود دارد و منشأ این تعارضات در مسایل رقابت‌های اقتصادی است. به عقیده آنان ستیزها وسیله دگرگونی‌های اجتماعی هستند و این دگرگونی‌ها را می‌توان موجب ایجاد جامعه متعادل و خوب دانست. این نظریات هیچ یک از جنبه‌های اجتماعی و هیچ پدیده جداگانه‌ای را بدون ارتباط با کل تاریخی و ساختار اجتماعی آن درک نمی‌کنند.

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم

این شعر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
اسفند ۲۰

شعر اجتماعی: جهان یکسره می چرخد + عکس جمعی از قربانیان هیتلر

جهان - هیتلر - یاسین رحمانی

​در این شام تاریک
که از چشم شب

مهتاب می چکد،

کجاست هیات نورانی خورشید تابان؟
و کجاست قدرت تاریک شب

آنسان که خورشید

تخت شاهانه ی خود را تکیه داده است؟
جهان یکسره می چرخد

فصل در پی فصل می گردد زمان،

ولی هردم فقط

این زوال است  که سر می کشد

جام لحظه ها مان.
#یاسین_رحمانی

شرح #عکس: جمعی از قربانیان کوره های یهودی سوزی هیتلر در سال ۱۹۴۵ در کمپ نیروهای آمریکایی در آلمان – عکاس: Margaret Bourke

 

مطلب پیشنهادی: واکسینه شدن عزیزانمان در برابر آسیب های اجتماعی 

این شعر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید