اسفند ۸

ای عدالت،
ز ترکش های نامرد زمانه
شهر من بدجور زمین خورده است.
دلش خون و تنش زخمیست،
هوایش هم کمی تا قسمتی خاکیست!
دستش را بگیر…

یاسین رحمانی

این شعر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
بهمن ۲

خلا درون و زیبایی ظاهر

اپیزود یک:
خلا وجود داشت.  جای خالی چیزی که شاید نشد که پر شود از آنچه که باید؛ و رخساره عیان کرد در غرور به ظاهری زیبا که اکنون هست.  کم کم که فریب داد خودش را،  ریشه از پای بست خویش برید. به رنج کشیده شد در درون؛ و ظاهرش که هنوز طعم تند غرور می دهد. غرور به چیزی که دیری نپاید که به انزال می رسد. 

زمانی که او خواهد ماند و یک درون پوچ؛ و ظاهری که دیگر آن زیبای سابق نیست…

اپیزود دو:
تیتر اخبار آمار افسردگی زنان در ایران: “۷۰ درصد دختران زیبا،  بعد از سن سی سالگی افسرده می شوند.”

اپیزود سه:
مردانی که…

– یاسین رحمانی

این شعر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید