اسفند ۲۰

شعر اجتماعی: جهان یکسره می چرخد + عکس جمعی از قربانیان هیتلر

جهان - هیتلر - یاسین رحمانی

​در این شام تاریک
که از چشم شب

مهتاب می چکد،

کجاست هیات نورانی خورشید تابان؟
و کجاست قدرت تاریک شب

آنسان که خورشید

تخت شاهانه ی خود را تکیه داده است؟
جهان یکسره می چرخد

فصل در پی فصل می گردد زمان،

ولی هردم فقط

این زوال است  که سر می کشد

جام لحظه ها مان.
#یاسین_رحمانی

شرح #عکس: جمعی از قربانیان کوره های یهودی سوزی هیتلر در سال ۱۹۴۵ در کمپ نیروهای آمریکایی در آلمان – عکاس: Margaret Bourke

 

مطلب پیشنهادی: واکسینه شدن عزیزانمان در برابر آسیب های اجتماعی 

این شعر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید